Z39.50

Z Koha
Přejít na: navigace, hledání

Z39.50 je Protokol pro vyhledávání v textových databázích. Jde o stavový protokol mezi klientem a serverem. Pro klienta i server je nutno instalovat proprietární program. Teoreticky je dosti komplikovaný, má mnoho volitelných parametrů. Může být provozován i dálkově, původně byl navržen pro komunikaci pomocí X.25 protokolů, později byl přizpůsoben na protokoly TCP/IP. Je standardizován ANSI/NISO http://www.niso.org/home/ jako standard Z39.50 http://www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf a ISO 23950.

Technické údaje

Je využíván v Koha pro dálkové prohledávání a stahování biliografických nebo autoritních záznamů. Pracuje pomocí posloupností příkazů: Inicializace, Vyhledání, Ohlášení počtu výsledků, Převzetí výsledků, Ukončení. Příkazy mezi Inicializací a Ukončením se mohou v cyklech opakovat, přitom se přenášejí datové bloky PDU. Obecnost Z39.50 protokolu v určitém knihovním systému se omezuje výběrem jen určitých funkcí a atributů, čímž se vytváří tzv. profil. Jeden z nejrozšířenějších je Bath profil http://old.stk.cz/ZIG/Bath2.doc Veřejných serverů poskytujících služby protokolu Z39.50 je ve světě několik tisíc http://ngl.gcg.ac.uk/pdf/z3950directory.pdf (většinou větší knihovny). Robustnější knihovní systémy poskytují Z39.50 klienta i server, který je napojen na vnitřní databázi fondu.


Literatura

From A to Z39.50 A Networking Primer, by James J. Michael and Merk Hinnenbusch, Mecklermedia Westport London, 155 str. ISBN 0-88736-766-6, Přehledná monografie, která vysvětluje síťové modely OSI, a názorně protokol Z39.50, ASN.1 a BER.


Externí odkazy